PhD

2013 Yılında, 58 yaşımda iken Doç. Dr. Emin AKÇAOĞLU, o zaman THKÜ İşletme Fakültesi Dekanı, teşviki ile, sıkıntılı bir dönemde gözümü kapayıp girdiğim doktora programında dersler ve Qual sonrası taslak tezimi de tamamlayarak danışmanıma sundum. Artık Tez Savunması ve 60 yaşında diploma gününü bekliyorum.

Tez konusu özel bir alan, mobilya sektörü: “Mobilya Sektöründe Uluslararasılaşma ve Rekabet Stratejileri: Türkiye Örneği”.

HDL_Taking charge of your health_1

Taking charge of your health has never been so important as it is today.

Bu sayfanın içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Sitenin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır. Sadece yaşanmış olayların hikaye edilmesi ve okuyan tarafından tamamen sübjektif olarak algılanması gerekmektedir.

HDL bilmeyen başhekim
Okumaya devam et “HDL_Taking charge of your health_1”

meglio tardi che mai

Bu site “meglio tardi che mai – geç olması hiç olmamasından evladır” sözü kapsamında 60 yaşıma yakın başladığım yeni maceralar, özellikle Türkiye gibi genç yaş emeklilerin kahve köşelerinde ya da anlamsız ufka dalan bakışlarla saatler geçirmesinden daha faydalı işlere yönelmeleri için bir motivasyon sağlaması ve örnek oluşturması maksatlı hazırlanmıştır.
Okumaya devam et “meglio tardi che mai”

Boston Half-Marathon

Çok güzel bir organizasyon kapsamında çok zevkli geçen koşuda, buradaki koşu öncesi programı uygulamam sonrasında kendi PR erişmiş olmam, “no pain no gain” deyişine katkıda bulunacak bir olay daha eklemiş oldu. Bu olayı da mecburen Türkiye’de koştuklarımla karşılaştırdığımda maalesef aradaki farkı, organizasyon, insanların olaya bakışı davranışları, teşvikleri görmüş oldum. Bizde kavga ve itiş kakış arasında, zorlukla yürütülen bir organizasyon dağınıklığı içerisinde gerçekleşen koşuların, burada bir zevk, bir eğlence,  insanların diğerlerine olan sevgileri ve saygıları gösterdiği bir olay haline getirmiş olmaları tam da beklediğim bir olgu idi.
Okumaya devam et “Boston Half-Marathon”