PhD

2013 Yılında, 58 yaşımda iken Doç. Dr. Emin AKÇAOĞLU, o zaman THKÜ İşletme Fakültesi Dekanı, teşviki ile, sıkıntılı bir dönemde gözümü kapayıp girdiğim doktora programında dersler ve Qual sonrası taslak tezimi de tamamlayarak danışmanıma sundum. Artık Tez Savunması ve 60 yaşında diploma gününü bekliyorum.

Tez konusu özel bir alan, mobilya sektörü: “Mobilya Sektöründe Uluslararasılaşma ve Rekabet Stratejileri: Türkiye Örneği”.