Hayatın Sesi-Koşmak Üzerine

0a8c7e0256d44c98a27beaab8e4648fa

29 Eylül 2015 TRT Radyo 1 Yayımlanan “Hayatın Sesi” Programı Ses Kaydı
KONU      : Meglio Tardi Che Mai!
YAPIMCI : MügeTÜZÜN GERÇEK
SUNUCU : Hafize OKAN
KONUK   :Cengiz YARDİBİ
Ses Kayıt link:
      Radyo_1_HayatinSesi

60-100…Koşmanın Yaşı Yok

RUNNER’S WORLD  YAZ 2015 SAYI:5;
dergideki yazı pdf için: RW_Kosmanıin_Yasi_Yok4“Geç olması, hiç olmamasından iyidir” felsefesini hayatına yansıtan 60 yaşındaki Cengiz Yardibi, Vodafone İstanbul Maratonu’nda yarışacak.
YAZI: UĞUR MUTLU

RW_2pGERÇEK BİR KOŞU TUTKUNUYLA tanışmaya hazırolun. Cengiz Yardibi, bugüne kadar birçok meslekle haşır neşir oldu. Pek çok farklı spor dalını deneyimledi. Üç farklı lisans programı bitirdi ve şimdi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme üzerine doktorasını yapıyor. 60 yaşındaki Yardibi’nin bize ilham veren son icraatı ise, 15 Kasım’da Vodafone İstanbul Maratonu’nda yarışmaya hazırlanması. Üstelik doktorların kendisine defalarca “koşma, yürü” demesine rağmen.

İlk olarak, 2013 yılında maratoncu bir arkadaşının Ankara’da düzenlenen Gazi Koşusu’na katılma teklifiyle yarış serüvenine başlayan Yardibi, aslında sporla her zaman iç içeydi. Bugüne kadar futbol, tenis, yüzme ve güreş gibi sporlarla uğraşan Yardibi, “Yaş ilerledikçe sakatlık riskleri de artmaya başladı ve ben de sağlığımı korumak için koşuya yöneldim” diyor. İlk etapta 3,daha sonra 5, ardından 8 kilometre koşmaya başlayan Yardibi için bu spor bir anda vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü. Okumaya devam et “60-100…Koşmanın Yaşı Yok”

Bebek-Çocuk Odası

hazardous materialAnne-babalara, “çocuğunuza kalıcı zarar vermek  ya da bile bile hasta etmek ister misiniz” diye sorsanız, hepsi dalga mı geçiyorsun diye tepki verirler, ancak, çoğu anne-baba farkında olmadan bu şekilde bir davranış içerisindedirler.

Hepimiz, en kıymetli varlıklarımızın ve geleceğimizin çocuklar olduğunu çok kolaylıkla ve düşünmeden söyleriz. Herkesin yaşamında ve yaşam alanlarında bir çocuk mutlaka vardır, kendi çocuğu olsun, torunu olsun, yeğeni olsun. Evlerdeki çocuk odaları, çocuk mobilyaları, çocuk mamaları hatta oyuncaklar: Hepsinin başında “çocuk, bebek” kelimeleri olsun ya da olmasın, çocuklara uygunluğununa teknik ve eleştirel gözden bakıldığında bazı acı gerçekler ortaya çıkar. Bunun için uzman olmak da gerekmez, azıcık araştırma, çocuk için kriterleri sıralama ve bunların edinilmesi düşünülen nesnede olup olmadığının kontrolü en çabuk ve doğru sonuca ulaştırabilir.

Nedir çocuk, bebek  ortamları, çevre, eşya, oyuncak, giysi, yiyecek de bulunması gerekenler?
Okumaya devam et “Bebek-Çocuk Odası”

60’ında Babalar Günü

DSC00592Bizim çocukluğumuzda televizyon değil radyo bile yoktu, sonradan geldi. Aslında evimizde elektrik, su bile yoktu. Doğal gaz var mıydı diye kimse sormaz umarım. Gaz lambası denilen bir mumluk aydınlatma cihazı ve sonradan eve giren ve sadece önemli anlarda yakılan lüks ise gerçekten lüks bir aydınlatma cihazı idi. Lüksün ışık veren gömlekleri pahalı idi. Bir parmak şeklindeki gömleğin kağıt paketinden çıkarılıp yerine takılması ve ipinin sıkılması hala aklımda. Okumaya devam et “60’ında Babalar Günü”

after 50…to-do-list

İlave konular için lütfen yorum yazın

Spor, Beden eğitimi

 • Koşun, hiç olmazsa yürüyün
 • Yüzün
 • Trekking, dağlara çıkın
 • kısa/uzun mesae yarışlara katılın
 • Scuba diving, imkan varsa
 • Uçurtma uçurun
 • Model uçak gemi, doğaya çıkın

Sanatsal Faaliyetler

 • Resim yapabilirsiniz
 • bir enstrüman çalmaya, ders almaya başlayın
 • koleksiyon yapmaya başlayın
 • çocukluktan içinizde kalan bir isteği yapın

Entellektüel Faaliyetler

 • ilave bir yabancı dil öğrenmeye başlayın
 • bir üst düzey eğitime başlayın ya da daha sonra ilgilendiğiniz bir dalda eğitim
 • Gelecekle ilgilenin
 • Türkiye, dünya gezin
 • kırsal bir yerde doğal yaşam
 • part time bir iş bulun

Sosyal Faaliyetler

 • torunlarınıza bakın
 • gönüllü işlerde çalışın
 • öğretin, eğitin
 •  bir hayır kurumuna destek olun
 • Kulüplere katılın (Satranç, Okuma vb)
 • iyi okuyan birine yardım edin

İkinci bir kariyer, gönüllü işler

 • tur rehberi olun
 • bir şey öğretin, uzman olduğunuz
 • danışmanlık firmalarında part-time görev alın

Diğer

 • soyağacınızı çıkarın
 • kedi/köpek düşünün yer ve imkanınız varsa

Please comment for adding new subjets

Sports/Physical Activities

 • Running
 • Become a martial arts black belt
 • Swimming
 • Get in shape
 • Trekking
 • Learn scuba-diving or freediving
 • Fly kites

Creative activities

 • Draw pictures
 • Start a collection
 • Learn ceramics or throwing on a pottery wheel
 • Learn photography
 • Edit photographs digitally (Photoshop)
 • Learn a musical instrument
 • Improve your singing and learn new songs
 • Write a book, blog, or play
 • Write a memoir
 • Woodworking/carpentry

Social Activities

 • Babysit for your grandchildren
 • Write more letters
 • Volunteer to do social activities with other people
 • Find a partner
 • Join a club (chess club, book)

Intellectual Activities

 • Read the classics
 • Sit in on college lectures and audit classes
 • Learn a new language; travel to where it’s spoken
 • Get a PhD
 • Offer free help to a scholar working on an interesting subject
 • Play chess
 • Work crossword and other puzzles; create puzzles

Second Careers, Volunteering, Semi-Retirement

 • Become a tour guide for your favorite place
 • Become an activist for a cause you care about
 • Teach English (or other language) 

Other

 • Research your family tree
 • Amateur astronomy, get a telescope first
 • Become as healthy as possible

il collezionismo-koleksiyon

La mia passione: Il collezionismo, da adm.(R) Mario Schettino, Italian Navy, Caserta, Italia, GIU 2105

adm. Schettimo ed io a Napoli, 2012
adm. Schettimo ed io a Napoli, 2012

Verso i miei 40 anni di età sono stato colto da una forma quasi maniacale: Il Collezionismo.

Ho iniziato a dedicarmi a collezioni che avessero a che fare con le mie più forti passioni, e avrei voluto che i miei figli, quando ne sarebbero entrati in possesso, le continuassero e le ampliassero.

Ho cominciato a raccogliere fotografie di Napoli, città che amo molto. Giravo per mercatini Bric-à -Brac dove trovavo fotografie di Napoli fine  ‘800, primi  ‘900. Le raccoglievo in albums con tasche trasparenti.                                      

Poi è subentrata una nuova passione: I Francobolli del Mare. Li ho raccolti in numerosi albums sotto vari argomenti: “navi a vela”, “navi a motore”, “navi militari”, “geografia del mare”, “fauna marina”, “ la storia sul mare”, ecc. La collezione, che sto ancora facendo e riguarda tutto il mondo, si è andata rapidamente ingrossando ed ora conta 19 albums.                                          

Quando a 56 anni di età la Marina Militare mi ha posto in pensione ho messo ordine alle cose che nel corso degli anni avevo accumulato con acquisti o con regali. Primi fra tutte i “Crest” Ne ho raccolti 97 tra italiani ed internazionali. Ho dovuto fermarmi perché le pareti del mio appartamento ne erano piene. In una scatola che custodivo in un baule ho trovato un centinaio di medagliette navali in argento o in rame. Quando due unità navali si ormeggiano vicine è consuetudine tra gli ufficiali scambiarsi la propria medaglietta o il proprio crest. In tanti anni di imbarco avevo raccolto un numero considerevole sia di medagliette che di crest. Dove conservare le medagliette? Una bacheca– vetrinetta mi è sembrata il miglior contenitore per poterle mantenere a vista.

Ma le scoperte non sono finite: nello stesso baule un’altra scatola conteneva una grande quantità di accendisigari “Zippo” con inciso il disegno ed il nome della nave dalla quale proveniva. Le Zippo erano gli accendini in uso sulle navi della US Navy. Negli anni in cui ero imbarcato le unità della Marina italiana avevano mutuato questa usanza ed anche le Zippo erano diventate graditi oggetti di scambio tra unità navali o di omaggio agli ufficiali di passaggio sulle unità navali. Non potevo dimenticare le Zippo nella scatola! Anche loro sono andate in una apposita bacheca.

Tutti questi oggetti, insieme ad altri come la sciabola di ordinanza, 4 modellini di navi a vela ed una fregata moderna, stampe a soggetto navale hanno trasformato la mia casa in un …..museo. Mi consola sapere che tutti gli ufficiali di Marina di tutte le nazioni del mondo amano raccogliere, conservare e mostrare i ricordi della loro vita sul mare.

Cosa ne faranno i miei figli? Non credo che apprezzeranno tutto questo materiale che andrebbe a saturare i loro salotti senza avere quel valore che ha rappresentato per me. Ne facciano quello che vogliono. A me hanno riempito l’animo di bellissimi ricordi.

Near to my 40 years of age I was almost maniacal became enamored of an hobby:The Collectibles.

I have started to dedicate myself to collections that became  my strongest passions  and I would like by my children, when they would come into possession, to be continued and extended.

I began to collect photographs of Naples, a city that I love very much. I was visiting to Bric-à-Brac markets where I was buying photographs of Naples between 800 and 900’s. I was collecting them in an album that has transparent pockets.

Then it is replaced by a new passion: The Stamps of the Sea. I have collected them in several albums under various topics: “sailing ship”, “motor boats”, “military ships”, “geography of the sea”, “marine life”, “the story of the sea”, etc. The collection, which I’m still doing within the coverage of the whole world, it has been expanded rapidly and now has reached up to  19 albums. 

When I was 56 Italian Navy has put me on retired position I started to organize the things that I had accumulated over the years through purchases or gifts. First of all the “Crest” I have collected 97 of them Italian and international. I had to stop because the walls of my apartment were full. In a box that I was keeping in a baggage I found a hundred naval medals in silver or copper. When two ships are moored nearby it is a navy tradition among the officers exchanging their medal or its crest. In many years of boarding I had collected a considerable number of medals and crests. Where to store the medals?    A bulletin board – cabinet seemed the best container to keep them in view.  

                                                                                  

But the findings are not over: in the same trunk another box contained a large amount of lighter “Zippo” engraved with the design and the name of the vessel from which it came. The Zippo lighters were used on ships of the US Navy. During the years when I was embarked units of the Italian Navy they had adopted this custom and also the Zippo had become acceptable objects of exchange between ships or tribute to the officers passing on naval units. I could not forget the Zippo in the box! They too have be positioned in a special bulletin.      

All these objects, along with others like the sword of order, 4 models of sail boat and a modern frigate prints naval subject have turned my house into a … ..museo. I will be relieved if I learn that all naval officers of all countries of the world like to collect, preserve and show the memories of their life at sea.                                                                                                                What will my children do? I do not think they will appreciate all this material which would fill to overflowing their living rooms without knowing what they means  for me. They can do whatever they want. For me they are full of great memories.

Late Bloomers

agava
agava

Agava bitkisi ekildikten 80 yıl sonra ve yalnız bir kez çiçek açarmış!!!! Homo sapiens türü içinde “Late Bloomers” olarak adlandırılan ve bazı yetenekleri sergilemeleri ve geliştirebilmeleri, çeşitli nedenlerden dolayı ancak kırkından sonra ki dönemlere sarkan bu grup, yurt dışında özel bir ilgi ve alaka görmekte ve takip edilmektedir.

 

Öncelikle kendimden başlayarak ileri yaşlarda neler yapılabilir konusunda fikir ve ilham vermek isterim:

 •  boston_24MAY1560-yaş:Kasım 2015 AVRASYA Full-maraton koşacağım…
 • 58-yaş:yarı-maraton koşmaya başladım,
 • 58-yaş:doktoraya başladım,bitmek üzere,
 • 48-yaş: 3 yıl süre ile ud dersleri aldım,
 • 40-yaş: özel sektörde çalışmaya başladım,
 • 37-yaş: MBA tamamladım, kendi imkanlarımla,

 

Türkiyede late bloomers,

safder kartoğlu-sıtkı çakır
safder kartoğlu-sıtkı çakır

Bir asra yaklaşan ömrünü spora, ihtiyar delikanlılık yıllarını atletizme adamış bir çınar. Safder KARTOĞLU 1927 Devrek Zonguldak’da dünyaya gelmiş. Safder Amca 5 kıtada 15 Maraton koşmuş. Koşarak ömrüne ömür katmayı 15 Kasım 2015’de 37’inci Vodafone İstanbul Maratonu’nda sürdürecek…50’sinden sonra yarı-maratona başlayan sınıf arkadaşım Sıtkı Çakır,  en son 2015 Mayıs Göteborg yarı maratonunda koştu.

world-il mondo-dunya

nola ochs
nola ochs

Nola Ochs, the World’s Oldest College Graduate at age 95, set another world record by earning her Masters Degree at 98 Years Old! She starts writing a book at age 100! Now she is 104!

 

fauja singh104 yaşında olan bu adam neden koşmaktan vazgeçmiyor?

Hindistan doğumlu Fauja Singh 100 yaşında maraton koşan en yaşlı adam, en son 2011 yılında Toronto Waterfront maratonu bitirdi. Fauja Singh, 102 yaşında Hong Kong’da 6.25 mil yarışı son olarak 1 saat 32 dak 28 sn.de bitirdi.